KOLO ROKU

Kolo roku rozděluje rok na 4 období podle slunečního cyklu. Tedy na 2 slunovraty a 2 rovnodennosti.

Začátek každého období se v dávných dobách vždy oslavoval.

Byl to čas vděčnosti, veselí a poděkování především Matce Zemi za její hojnost, Času, za to, že tu ještě jsme a všem bližním za pomoc a podporu.

Pojďme si připomenout, jak důležité místo má vděčnost v našem životě a kolik toho díky ní můžeme získat.

Vzpomeňme si na Yule (zimní slunovrat), Ostaru (jarní rovnodennost), Lithu (letní slunovrat) a Mabon (podzimní rovnodennost).

Zapalte si krásnou svíčku s poselstvím a udělejte si malý rituál k uctění Matky Země, předků a vyjádřete tak svoji vděčnost.

Kategorie